Ochrana osobních údajů


PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků. Veškeré údaje získané od zákazníků se užívají výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytují je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků se nakládá s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Každý klient, který si objedná zboží  na eshopu (dále jen „Kupující“) po 25.5.2018 bude Aplikací před odesláním objednávky vyzván k souhlasu se zpracováním svých osobních dat.

Do volného okna kupující napíše souhlasím, nesouhlasím a nebo nevyplní nic.

  • SOUHLASÍM - Kupující souhlas poskytne, budou v Aplikaci osobní data o Kupujícím a jeho objednávce (dále jen „Data“) uložena a bude s nimi moci zacházet jako dosud, tedy je modifikovat nebo využívat jako podklad pro své příští objednávky. Data v Aplikaci zůstanou nejdéle do doby, kdy Kupující požádá o jejich výmaz.
  • NESOUHLASÍM - Kupující souhlas neposkytne, budou v Aplikaci jeho Data uložena jen na 30 dnů od odeslání objednávky. Vy zakázku zpracujete normálním způsobem, a Data, opět bezpečně uložená, si můžete ponechat po dobu záruční lhůty (2 roky) a po dobu, po kterou jste povinni uchovávat faktury či prodejní doklady (většinou 10 let). Poté musíte taková Data smazat nebo anonymizovat. Podstatný rozdíl tedy bude zejména v tom, že v naší Aplikaci najdete Data (o Kupujícím i jeho objednávce) jen po omezenou dobu 30 dnů, pak nenávratně zmizí. …
  • NEVYPLNÍM NIC - Kupující nevyplní nic, bereme to - jako nesouhlasím, tedy souhlas neposkytne, budou v Aplikaci jeho Data uložena jen na 30 dnů od odeslání objednávky. Vy zakázku zpracujete normálním způsobem, a Data, opět bezpečně uložená, si můžete ponechat po dobu záruční lhůty (2 roky) a po dobu, po kterou jste povinni uchovávat faktury či prodejní doklady (většinou 10 let). Poté musíte taková Data smazat nebo anonymizovat. Podstatný rozdíl tedy bude zejména v tom, že v naší Aplikaci najdete Data (o Kupujícím i jeho objednávce) jen po omezenou dobu 30 dnů, pak nenávratně zmizí. … 

Starší Data, uložená Kupujícími před 25.5.2018 v Aplikaci, uchováme po dobu 3 let, tedy do 25.5.2021. Pokud k nim Kupující v tomto období nepřistoupí a neposkytne tak svůj souhlas se zpracováním, budou Data nenávratně smazána (anonymizována). Rovněž budou, odstraněna všechna stará Data z rozpracovaných (neodeslaných) objednávek, pokud k nim Kupující nepřistoupil po dobu 30 dnů (a neposkytl tak souhlas s jejich zpracováním). 

I nadále musí Kupující potvrdit svůj souhlas s Obchodními podmínkami pro prodej a nákup zboží v Aplikaci www.razitkaketa.cz. Pokud tak neučiní, nemůže Aplikaci využít.

Souhlas, který Kupující poskytne, se vztahuje na všechna jeho Data (a objednávky), včetně těch, která případně poskytl v minulosti.